Kontakt

Dane Adresowe

Biuro Obsługi Klienta
i Zakład Produkcyjny

Rozwój produktu
i Marketing

Dane rejestracyjne
Etanco Sp. z o.o.

NIP 586-00-66-998
KRS 0000019170
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 25.364.500,00 zł

Biuro techniczne

Inżynier Wsparcia Technicznego 

(Technical Support Engineer) - Krystian Sadowski

tel. +48 55 2422926 (118)

e-mail: krystian.sadowski@etanco.pl

Młodszy Inżynier Wsparcia Technicznego 

(Junior Technical Support Engineer) - Patryk Gowkielewicz

tel. +48 55 2422926 (123)

e-mail: patryk.gowkielewicz@etanco.pl

Skrzynka Pocztowa Wsparcia Technicznego

(Technical Support Mailbox)

Wszelkie zapytania techniczne, kalkulacyjne i produktowe prosimy kierować na poniższy adres:

e-mail: tech@etanco.pl

Dystrybucja

Kierownik Sprzedaży Dystrybucyjnej - Rafał Ludziński

tel. +48 695 950 549
e-mail:Rafal.ludzinski@etanco.pl

Account Manager  - Artur Kowalczuk

tel. +48 664 111 305
e-mail: Artur.Kowalczuk@etanco.pl

Region Północny - Patryk Róż

tel. +48 606 944 643
e-mail: Patryk.Roz@etanco.pl

Region Północno-Wschodni - Michał Wilczyński

tel. +48 883 369 028
e-mail: Michal.Wilczynski@etanco.pl   

Region Zachodni - Piotr Sądkiewicz

tel. +48 602 239 136
e-mail: Piotr.Sadkiewicz@etanco.pl

Region Centralny-Zachodni - Robert Iwaniec 

tel. +48 698 630 892
e-mail: Robert.Iwaniec@etanco.pl

Region Centralny - Agnieszka Czarnomorzec

tel. +48 883 369 036
e-mail: Agnieszka.Czarnomorzec@etanco.pl

Region Południowy - Bartosz Pawyza 

tel. +48 602 495 055
e-mail: Bartosz.Pawyza@etanco.pl

Region Wschodni - Mariusz Szwajkowski

tel. +48 883 369 029
e-mail: Mariusz.Szwajkowski@etanco.pl