Kluczowe dane

185 mln
obrotu

Eksport do
+ 50
krajów

+ 150
patentów

+ 18000
klientów

+ 200000
wysyłek
rocznie

+ 2 miliardy
sprzedanych
zamocowań
rocznie

787
pracowników

+ 80000
kodów produktowych