Polityka prywatności

Simpson Manufacturing Company, Inc. i jej spółki zależne (wspólnie określane jako „Firma”, „my” lub „nas”) rozumie i szanuje Twoje obawy dotyczące prywatności. Chcemy zaznajomić Cię z tym, jak gromadzimy wykorzystujemy i ujawniamy informacje. Polityka prywatności opisuje nasze praktyki związane z informacjami, które gromadzimy poprzez:

  • Obsługiwane przez nas strony internetowe, z których uzyskujesz dostęp do niniejszej Polityki prywatności (”strony internetowe");
  • Aplikacje udostępniane przez nas do użytku na komputerach i urządzeniach mobilnych lub za ich pośrednictwem, takie jak aplikacje firmowe, które dostarczamy bezpośrednio właścicielom domów i profesjonalnym pracownikom budowlanym (”aplikacje");
  • Nasze strony i aplikacje mediów społecznościowych na tychże stronach (wspólnie określane jako „Strony mediów społecznościowych”); oraz
  • Interakcje biznesowe w trybie offline i online, które masz z nami.

Strony internetowe, aplikacje, strony mediów społecznościowych oraz interakcje biznesowe w trybie offline i online nazywamy łącznie. „Usługami.”

DANE OSOBOWE
Dane osobowe” to informacje identyfikujące Cię jako osobę fizyczną lub odnoszące się do możliwej do zidentyfikowania osoby, takie jak:

 • Imię i nazwisko
 • Adres pocztowy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Hasło
 • Nazwy użytkowników mediów społecznościowych
 • Adres IP

 GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH
My oraz nasi dostawcy usług gromadzimy Dane osobowe na różne sposoby, w tym:

Za pośrednictwem Usług

 • Gromadzimy Dane osobowe za pośrednictwem Usług, na przykład podczas tworzenia konta użytkownika, rejestracji i korzystania z naszych Aplikacji, rejestracji w celu otrzymywania literatury lub komunikacji elektronicznej, składania zamówienia, kontaktu z nami z prośbą o pomoc, uczestnictwa w forach klientów i szkoleniach, przesyłania ankiet lub udział w konkursach lub innych promocjach.

Poza Internetem

 • Zbieramy od Ciebie dane osobowe w trybie offline, np. gdy odwiedzasz nasze obiekty. Kontaktujesz się z nami telefonicznie lub bierzesz udział w naszych wydarzeniach na żywo lub wirtualnych, takich jak targi.

Z innych źródeł

 • Otrzymujemy Dane osobowe z innych źródeł, przykładowo od naszych partnerów strategicznych, gdy udostępniają nam informacje.

Musimy gromadzić Dane osobowe w celu świadczenia Usług, z których chcesz korzystać.
W przypadku nieudostępnienia wymaganych informacji świadczenie Usług może nie być możliwe. Jeśli przekazujesz nam lub naszym dostawcom usług jakiekolwiek Dane osobowe odnoszące się do innych osób w związku z Usługami, oświadczasz, że masz upoważnienie, by to zrobić, i pozwalasz nam na wykorzystywanie tych informacji zgodnie z tą Polityką prywatności.

 WYORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

My i nasi dostawcy usług wykorzystujemy Dane osobowe do uzasadnionych celów biznesowych, które obejmują:

Zapewnianie funkcjonalności Usług i spełnianie Twoich próśb

 • W celu zapewniania funkcjonalności Usług, takich jak przyznawanie dostępu do zarejestrowanego konta, i świadczenia powiązanej usługi dla klientów.
 • W celu udzielania odpowiedzi na zapytania i spełniania próśb, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem internetowych formularzy kontaktowych lub w inny sposób, na przykład gdy wysyłasz nam pytania, sugestie, pochwały czy skargi lub gdy prosisz o ofertę czy inne informacje dotyczące naszych produktów i ofert.
 • W celu dostarczania jakichkolwiek produktów, literatury lub usług, o które prosisz, i świadczenia powiązanej usługi dla klientów.
 • W celu realizowania transakcji i świadczenia powiązanej usługi dla klientów.
 • W celu wysyłania informacji administracyjnych, takich jak zmiany warunków czy polityk.

Będziemy angażować się w działania mające na celu zarządzanie naszym stosunkiem umownym z Tobą i/lub wypełnienie naszego obowiązku prawnego.

Dostarczanie naszego newslettera i/lub innych materiałów marketingowych lub umożliwianie udziału w mediach społecznościowych

 • W celu wysyłania marketingowych wiadomości e-mail zawierających informacje na temat naszych usług, produktów czy innych aktualności dotyczących naszej firmy.
 • W celu umożliwiania udziału w wybranych przez Ciebie mediach społecznościowych.

Będziemy angażować się w te działania przy Twojej zgodzie lub jeśli mamy w tym uzasadniony interes.

 Analizowanie Danych osobowych do celów raportowania biznesowego i świadczenia spersonalizowanych usług

 • Analizowanie lub przewidywanie preferencji naszych użytkowników w celu przygotowania zbiorczych raportów trendów dotyczących sposobu korzystania z naszych Usług i treści cyfrowych, abyśmy mogli ulepszać nasze Usługi
 • W celu lepszego zrozumienia Ciebie, abyśmy mogli spersonalizować nasze interakcje z Tobą i zapewnić informacje i/lub oferty dopasowane do Twoich zainteresowań.
 • W celu lepszego zrozumienia Twoich preferencji, abyśmy mogli dostarczać za pośrednictwem Usług treści, które według nas będą dla Ciebie istotne i interesujące.

Będziemy zapewniać spersonalizowane usługi na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz przy Twojej zgodzie w stopniu dopuszczalnym przez mające zastosowanie przepisy prawa.

 Umożliwienie uczestnictwa w ankietach, konkursach i innych promocjach

 • Możemy oferować możliwość udziału w ankiecie lub innej promocji.
 • Niektóre z tych promocji mogą mieć dodatkowe zasady zawierające informacje na temat
 • tego, jak wykorzystujemy i ujawniamy Dane osobowe.
 • Wykorzystujemy te informacje do zarządzania naszym stosunkiem umownym z Tobą.

 Grupowanie i/lub anonimizowanie Danych osobowych

 • Możemy grupować i/lub anonimizować Dane osobowe, aby nie były już uważane za
 • Dane osobowe. Robimy to w celu stworzenia danych, które będziemy wykorzystywać i ujawniać w dowolnym celu.

Realizowanie naszych celów biznesowych

 • Na przykład do analizy danych w celu poprawy wydajności naszych Usług i analizy trendów rynkowych
 • Do celów audytów, aby zweryfikować, czy nasze procesy wewnętrzne funkcjonują zgodnie z zamierzeniami i są zgodne z prawem lub wymogami regulacyjnymi czy umownymi.
 • Do celów monitorowania oszustw i bezpieczeństwa, na przykład wykrywania i zapobiegania cyberataków lub prób kradzieży tożsamości.
 • W celu opracowywania nowych produktów i usług.
 • W celu usprawniania, ulepszania lub modyfikowania obecnych produktów i usług.
 • W celu identyfikowania trendów w zakresie użytkowania, na przykład zrozumienia, które elementy naszych Usług najbardziej interesują użytkowników.
 • W celu określenia efektywności kampanii promocyjnych, abyśmy mogli dostosować nasze kampanie do potrzeb i zainteresowań naszych użytkowników.
 • W celu prowadzenia i rozszerzania działań biznesowych, na przykład zrozumienia, które elementy naszych Usług są najbardziej interesujące dla naszych użytkowników, abyśmy mogli skupić nasze wysiłki na odpowiadaniu na ich zainteresowania.
 • W celu zapewniania użytkownikom żądanych szkoleń dotyczących naszych produktów i usług.

Wszystkie te czynności podejmujemy w celu zarządzania naszym stosunkiem umownym z Tobą i/lub wypełniania naszego obowiązku prawnego i/lub ponieważ mamy w tym uzasadniony interes.

 UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ujawniamy Dane osobowe:

 • Naszym spółkom zależnym w celach opisanych w tej Polityce prywatności,
  Możesz zapoznać się z listą i lokalizacją naszych oddziałów tutaj: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/920371/000092037120000054/exhib…- listofsubsid.htm.
 • Naszym zewnętrznym dostawcom usług w celu ułatwienia świadczenia nam usług.
  Mogą to być dostawcy usług, takich jak hosting witryn internetowych, analiza danych, realizacja zamówień, marketing naszych produktów i usług, zarządzanie i dostarczanie komunikacji e-mail, dostarczanie technologii informatycznych i powiązanej infrastruktury, obsługa klienta, audyt i inne usługi.
 • Stronom trzecim, aby umożliwić im wysyłanie Ci komunikatów marketingowych zgodnych z Twoimi wyborami.
 • Zewnętrznym sponsorom ankiet, konkursów i podobnych promocji.

Niektóre z tych działań mogą mieć zasady, które zawierają dodatkowe informacje o tym, jak zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe w związku z działaniem, dlatego prosimy o zapoznanie się z zasadami przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału.

Inne rodzaje wykorzystywania i ujawniania

Wykorzystujemy i ujawniamy także Dane osobowe, gdy jest to konieczne lub odpowiednie, w szczególności, gdy istnieje obowiązek prawny lub uzasadniony interes, by to robić:

 •  W celu przestrzegania przepisów prawnych i regulacyjnych
  Może to obejmować przepisy obowiązujące poza Twoim krajem zamieszkania.
 • W celu współpracy z organami publicznymi i rządowymi
 • W celu udzielenia odpowiedzi na prośbę lub w celu przekazania informacji, które w dobrej wierze uważamy za konieczne.
  Może to dotyczyć organów poza Twoim krajem zamieszkania.
 • W celu współpracy z organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa
  Na przykład gdy udzielamy odpowiedzi na prośby czy nakazy ze strony organów egzekwowania prawa lub udzielamy informacji, które w dobrej wierze uważamy za konieczne.
 • W innych celach związanych z prawem
 • W celu egzekwowania naszych warunków i postanowień umowy.
 • W celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa czy własności i/lub naszych spółek zależnych, Ciebie i innych osób.
 • W związku z transakcjami sprzedaży i transakcjami biznesowymi

Mamy uzasadniony interes w ujawnianiu lub przekazywaniu Danych osobowych stronom trzecim w przypadku jakiejkolwiek reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, zlecenia, przekazania czy innego rozdysponowania całości lub części naszej działalności, kapitału czy zasobów (w tym w związku z ogłoszeniem bankructwa lub podobnym postępowaniem).

 INNE DANE

Inne dane” to jakiekolwiek informacje, które nie ujawniają tożsamości lub nie odnoszą się bezpośrednio do osoby, którą można zidentyfikować, takie jak:

 •  informacje o przeglądarce i urządzeniu;
 • dane dotyczące korzystania z aplikacji i strony internetowej;
 • Szczegóły projektu przesłane za pośrednictwem naszych aplikacji
 • informacje zebrane za pomocą plików cookie, znaczników web beacon i innych technologii;
 • Adres IP
 • informacje, które zostały zebrane w sposób, który już nie ujawnia Twojej tożsamości.

Jeśli istnieje potrzeba przetwarzania Innych danych jako Danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa, wówczas możemy je wykorzystywać i ujawniać do celów, do których wykorzystujemy i ujawniamy Dane osobowe, jak określono w tej Polityce.

 Gromadzenie Innych danych

 • My oraz nasi dostawcy usług możemy gromadzić Inne dane na różne sposoby, w tym:
  Za pośrednictwem przeglądarki czy urządzenia:
  Pewne informacje są gromadzone przez większość przeglądarek lub automatycznie za pośrednictwem urządzenia, w tym adres IP, rodzaj komputera (Windows lub Mac), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego oraz nazwa i wersja Usług (takich jak Aplikacja), z których korzystasz. Wykorzystujemy te informacje w celu zapewnienia, że Usługi działają prawidłowo.
 • Podczas korzystania przez Ciebie z Aplikacji
  Gdy pobierasz Aplikacje lub z niej korzystasz, my i nasi dostawcy usług możemy śledzić i gromadzić dane dotyczące korzystania, takie jak data i czas uzyskiwania dostępu do naszych serwerów przez Aplikacje na Twoim urządzeniu, schematy odsłon i to, jakie informacje i pliki zostały przez Ciebie pobrane w ramach Aplikacji na podstawie Twojego adresu IP.
 • Wykorzystywanie plików cookie
  Pliki cookie to informacje przechowywane bezpośrednio na komputerze, z którego korzystasz. Pliki cookie pozwalają na gromadzenie informacji, takich jak rodzaj przeglądarki, czas korzystania z Usług, odwiedzone strony, preferencje językowe i inne dane dotyczące odsłon. My i nasi dostawcy usług wykorzystujemy te informacje do celów związanych z bezpieczeństwem, w celu ułatwienia nawigacji i zmniejszenia częstotliwości wprowadzania hasła, bardziej efektywnego wyświetlania informacji i personalizacji wrażeń. Aktualnie nie odpowiadamy na sygnały „nie śledź” z przeglądarki. Jeśli nie chcesz, abyśmy gromadzili informacji za pomocą korzystania z plików cookie, w większości przeglądarek istnieje możliwość automatycznego odrzucania plików cookie lub możliwość każdorazowego odrzucania czy akceptowania konkretnego pliku (lub plików) cookie z danej strony internetowej. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz napotkać niedogodności podczas korzystania z usług i możesz nie być w stanie zainstalować lub używać niektórych Aplikacji.
 • Korzystanie ze znaczników web beacon i innych podobnych technologii
  Znaczniki web beacon (znane także jako znaczniki pikselowe czy clear gifs) mogą być wykorzystywane między innym do śledzenia działań użytkowników Usług (w tym odbiorców wiadomości e-mail), mierzenia powodzenia naszych kampanii marketingowych oraz tworzenia statystyk dotyczących korzystania z Usług oraz wskaźników odpowiedzi.
 • Analiza
  Korzystamy z usługi Google Analytics, która używa plików cookie i podobnych technologii w celu gromadzenia i analizowania informacji na temat korzystania z Usług i tworzenia raportów o działaniach i trendach. Usługa ta może także zbierać informacje dotyczące korzystania z innych stron internetowych, aplikacji i zasobów internetowych. Możesz dowiedzieć się o praktykach Google, przechodząc do https://google.com/policies/privacy/partners i skorzystać z opcji rezygnacji udostępnionej przez Google, pobierając dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Używamy pikseli Facebooka, LinkedIn Insight Tag, FullStory i Pardot, z których wszystkie używają plików cookie i podobnych technologii do gromadzenia i analizowania dodatkowych działań i trendów. Możesz dowiedzieć się o tych praktykach na https://facebook.com/about/privacy/update, https://linkedin.com/legal/cookie-policy, https://fullstory.com/optout i https://pardot.com/legal/permission-based-marketing-policy.
 • Adres IP
  Adres IP jest automatycznie przypisywany do Twojego komputera przez dostawcę usług internetowych. Adres IP może być identyfikowany i zapisywany automatycznie w lokalnych plikach dziennika serwera wraz z czasem wizyty i odwiedzanymi stronami, gdy tylko użytkownik łączy się z Usługami. Gromadzenie adresów IP jest standardową procedurą i jest przeprowadzane automatycznie przez wiele stron internetowych, aplikacji lub innych usług. Wykorzystujemy adresy IP do celów takich, jak obliczanie poziomu korzystania, diagnozowanie problemów z serwerem i zarządzanie Usługami.
 • Lokalizacja fizyczna
  Możemy gromadzić fizyczną lokalizację Twojego urządzenia, na przykład za pomocą satelity, wieży telefonii komórkowej lub sygnałów Wi-Fi. Możemy wykorzystywać fizyczną lokalizację Twojego urządzenia, aby dostarczać Ci spersonalizowane usługi i treści oparte na lokalizacji. W niektórych przypadkach możesz zezwolić na takie wykorzystanie i/lub udostępnianie lokalizacji swojego urządzenia lub odmówić ich dostępu, ale jeśli to zrobisz, możemy nie być w stanie zapewnić Ci odpowiednich spersonalizowanych usług i treści.

Wykorzystywanie i ujawnianie Innych danych

Możemy wykorzystywać i ujawniać Inne dane do jakiegokolwiek celu, chyba że jesteśmy zobowiązani przez obowiązujące przepisy prawa, aby tego nie robić. W niektórych przypadkach możemy łączyć Inne dane z Danymi osobowymi. Jeśli to zrobimy, będziemy traktować połączone dane jako Dane osobowe tak długo, jak będą one połączone.

 BEZPIECZEŃSTWO

W naszej organizacji staramy się stosować odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony Danych osobowych. Niestety nie jest możliwe zagwarantowanie w 100% bezpiecznego systemu przekazywania czy przechowywania danych. Jeśli masz powód, by uważać, że Twoje interakcje z nami nie są już bezpieczne, natychmiast powiadom nas, korzystając z informacji z sekcji „Kontakt” poniżej.

 WYBORY I DOSTĘP

Możliwości wyboru dotyczące wykorzystywania i ujawniania Danych osobowych

Oferujemy Ci możliwości wyboru dotyczące wykorzystywania i ujawniania Twoich Danych osobowych do celów marketingowych. Możesz nie zgodzić się na:

 • Otrzymywanie wiadomości elektronicznych od nas:
  Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas e- maili marketingowych w przyszłości, możesz zrezygnować, klikając łącze do rezygnacji w otrzymanej od nas wiadomości elektronicznej.
 • Udostępniamy Twoje dane osobowe stowarzyszonym stronom trzecim do ich bezpośrednich celów marketingowych.
  Jeśli wolisz, abyśmy zaprzestali udostępniania Twoich danych osobowych w przyszłości stowarzyszonym stronom trzecim do ich celów marketingu bezpośredniego, możesz zrezygnować z tego udostępniania, wysyłając e-mail na adres DataPrivacy_Simpson@strongtie.com.
 • Udostępniamy Twoje dane osobowe niestowarzyszonym stronom trzecim do ich bezpośrednich celów marketingowych.
  Jeśli wolisz, abyśmy zaprzestali udostępniania Twoich danych osobowych w przyszłości niestowarzyszonym stronom trzecim do ich celów marketingu bezpośredniego, możesz zrezygnować z tego udostępniania, wysyłając e-mail na adres DataPrivacy_Simpson@strongtie.com.

Będziemy starali się spełnić tę prośbę(y) tak szybko, jak będzie to możliwe. Prosimy zauważyć, że jeśli zrezygnujesz z otrzymywania od nas marketingowych wiadomości e-mail, będziemy nadal wysyłać ważne wiadomości administracyjny, z których nie można zrezygnować.

Jak można uzyskać dostęp do Danych osobowych, wprowadzić w nich zmiany lub je usunąć

Jeśli chcesz zażądać weryfikacji, poprawienia, aktualizacji, ukrycia, ograniczenia lub usunięcia Danych osobowych, sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych lub poprosić o przesłanie elektronicznej wersji swoich Danych osobowych, aby przekazać je do innej firmy (w zakresie, w jakim na mocy obowiązujących przepisów przysługuje Ci takie prawo), możesz przesłać prośbę za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej na adresy podane w sekcji „Kontakt” poniżej. Odpowiemy na prośbę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Jasno określ w swojej prośbie, które Dane osobowe chcesz zmienić lub czy chcesz ukryć swoje Dane osobowe w naszej bazie danych. By Cię chronić, możemy zrealizować takie prośby tylko w odniesieniu do Danych osobowych powiązanych z adresem e-mail, który został użyty do przesłania nam prośby, a przed spełnieniem prośby konieczne może być zweryfikowanie Twojej tożsamości. Będziemy starali się spełnić tę prośbę tak szybko, jak będzie to możliwe.

 Prosimy zauważyć, że może być konieczne zachowanie pewnych informacji do celów związanych z rejestracją i/lub realizowaniem jakichkolwiek transakcji, które zostały rozpoczęte przed przesłaniem prośby o zmianę czy usunięcie (np. gdy dokonujesz zakupu lub korzystasz z promocji, możesz nie mieć możliwości zmiany czy usunięcia przekazanych Danych osobowych do czasu zakończenia takiego zakupu czy promocji).

 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne lub dozwolone w świetle celów, dla których zostały pozyskane, i zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

Kryteria wykorzystywane w celu określenia okresu zatrzymania danych obejmują:

 • długość okresu bieżącej relacji i dostarczania Ci Usług (na przykład tak długo, jak posiadasz u nas konto lub korzystasz z Usług);
 • to, czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy (na przykład pewne przepisy wymagają przechowywania dokumentacji transakcji przez pewien okres, zanim zostanie usunięta);
 • to, czy zatrzymanie danych jest zalecane w świetle naszej sytuacji prawnej (na przykład w odniesieniu do mających zastosowanie przedawnień roszczeń, postępowań sądowych czy kontroli organów regulacyjnych).

 USŁUGI STRON TRZECICH

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy, a my nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność, informacje lub inne praktyki stron trzecich, w tym stron trzecich obsługujących dowolną stronę internetową lub usługę, która zawiera łącza do Usług lub do których prowadzą łącza z Usług. Umieszczenie łącza do Usług lub w Usługach nie oznacza poparcia dla tej witryny lub usługi, do której prowadzą łącza, przez nas lub przez nasze podmioty stowarzyszone.

W niektórych przypadkach możemy dostarczać i obsługiwać aplikacje w imieniu innych firm lub zezwolić innym firmom na integrację naszych aplikacji z ich własnymi usługami. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do informacji gromadzonych przez te inne firmy lub w ich imieniu.

Ponadto nie odpowiadamy za gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie lub zasady bezpieczeństwa lub praktyki innych organizacji, takich jak Facebook, Apple, Google lub jakichkolwiek innych twórców aplikacji, dostawcy aplikacji, dostawców platformy mediów społecznościowych, dostawców systemu operacyjnego, dostawców usług bezprzewodowych lub producentów urządzenia, w tym w odniesieniu do wszelkich Danych osobowych, które użytkownik ujawnia innym organizacjom za pośrednictwem Aplikacji lub naszych Stron mediów społecznościowych lub w związku z nimi.

 REKLAMY STRON TRZECICH

Możemy wykorzystywać zewnętrzne firmy reklamowe do wyświetlania reklam dotyczących towarów i usług, które mogą Cię zainteresować, gdy uzyskujesz dostęp do Usług i innych witryn internetowych lub usług online i korzystasz z nich.

 Możesz otrzymywać reklamy oparte na informacjach dotyczących Twojego dostępu do Usług i innych witryn internetowych lub usług online oraz korzystania z nich na dowolnym z Twoich urządzeń, a także informacje otrzymane od osób trzecich. Firmy te umieszczają lub rozpoznają unikalny plik cookie w Twojej przeglądarce (w tym za pomocą znaczników pikselowych). Korzystają również z tych technologii, wraz z informacjami, które zbierają na temat korzystania z Internetu, w celu rozpoznania Cię na wszystkich urządzeniach, z których korzystasz, takich jak telefon komórkowy i laptop. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i dowiedzieć się, jak zrezygnować z niej w przeglądarkach stacjonarnych i mobilnych na konkretnym urządzeniu, na którym uzyskujesz dostęp do niniejszej Polityki prywatności, odwiedź http://optout.aboutads.info/#/ and http://optout.networkadvertising.org/#/. Możesz pobrać aplikację AppChoices ze strony www.aboutads.info/appchoices, aby zrezygnować w aplikacjach mobilnych

KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEZ NIELETNICH

Usługi nie są skierowane do osób poniżej szesnastego (16) roku życia i nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia.

 WRAŻLIWE DANE

Bez stosownej prośby z naszej strony prosimy o nieprzesyłanie ani nieujawnianie nam jakichkolwiek wrażliwych Danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji odnoszących się do pochodzenia rasowego czy etnicznego, poglądów politycznych, religii czy innych wierzeń, zdrowia, cech biometrycznych lub genetycznych, przeszłości kryminalnej czy członkostwa w związkach zawodowych) w ramach Usług, za ich pośrednictwem czy też w jakikolwiek inny sposób.

 AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

„OSTATNIA AKTUALIZACJA” na górze tej Polityki prywatności wskazuje, kiedy miała miejsce ostatnia weryfikacja tej Polityki prywatności. Jakiekolwiek zmiany wejdą w życie, gdy opublikujemy zweryfikowaną Politykę prywatności w Usługach. Korzystanie z Usług po wprowadzeniu tych zmian oznacza, że akceptujesz zweryfikowaną wersję Polityki prywatności.

 KONTAKT

Firmą odpowiedzialną za gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Danych osobowych zgodnie z tą Polityką prywatności jest Simpson Strong-Tie Company Inc., z siedzibą pod adresem 5956 W. Las Positas Blvd, Pleasanton, CA 94588.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk w zakresie prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem DataPrivacy_Simpson@strongtie.com

JURYSDYKCJA I TRANSFER TRANSGRANICZNY

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym mamy obiekty lub w którym zatrudniamy usługodawców, a korzystając z Usług, rozumiesz, że Twoje informacje będą przekazywane do krajów poza Twoim krajem zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, które mogą mieć inne zasady ochrony danych niż obowiązujące w Twoim kraju. W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą mieć prawo dostępu do Twoich Danych osobowych.

Komisja Europejska uznaje niektóre kraje spoza EOG jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych „określonych krajów” jest dostępna pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-…). Wielka Brytania uznaje EOG i te określone kraje jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami brytyjskimi. W przypadku transferów z EOG lub Wielkiej Brytanii do krajów, które nie są uważane za odpowiednie przez Komisję Europejską lub rząd Wielkiej Brytanii (w stosownych przypadkach), wprowadziliśmy w razie potrzeby odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez odpowiednie władze w celu ochrony Twoich danych osobowych. Możesz otrzymać kopię tych środków, kontaktując się zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EOG I WIELKIEJ BRYTANII

 • W stosownych przypadkach możesz również skontaktować się z naszym kierownikiem ds. Bezpieczeństwa danych (DSL) odpowiedzialnym za Twój kraj lub region. Aby otrzymać listę DSL, wyślij wiadomość e-mail na adres DataPrivacy_Simpson@strongtie.com.
 • Możesz złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim kraju lub regionie lub w przypadku domniemanego naruszenia obowiązującego prawa o ochronie danych. Lista organów EOG ds. Ochrony danych jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item- detail.cfm?item_id=612080. Informacje na temat brytyjskiego organu ochrony danych można znaleźć tutaj: https://ico.org.uk/.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KALIFORNII

Zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. („CCPA”) podajemy następujące szczegóły dotyczące kategorii danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy na temat mieszkańców Kalifornii. Ta sekcja CCPA nie ma zastosowania do naszych kandydatów do pracy, pracowników, wykonawców, właścicieli, dyrektorów lub urzędników, w przypadku gdy gromadzone przez nas Dane osobowe tych osób odnoszą się do ich obecnej, byłej lub potencjalnej roli w naszej firmie. Zgodnie z CCPA „Dane osobowe” to informacje, które identyfikują, odnoszą się lub mogą być w uzasadniony sposób powiązane z konkretnym mieszkańcem Kalifornii lub gospodarstwem domowym.

Gromadzenie i ujawnianie danych osobowych

Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje, które kategorie danych osobowych mieszkańców Kalifornii zamierzamy gromadzić, a także jakie kategorie danych osobowych zebraliśmy i ujawniliśmy do naszych operacyjnych celów biznesowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kategorie danych osobowych

Jakim kategoriom stron trzecich je ujawniono do operacyjnych celów biznesowych

Identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres IP i inne identyfikatory internetowe Nasi partnerzy; zaufani zewnętrzni dostawcy usług; strony trzecie, aby umożliwić im wysyłanie Ci komunikatów marketingowych zgodnych z Twoimi wyborami.
Dane osobowe, zgodnie z definicją zawartą w przepisach dotyczących rejestrów klientów stanu Kalifornia, takich jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Nasi partnerzy; zaufani zewnętrzni dostawcy usług; strony trzecie, aby umożliwić im wysyłanie Ci komunikatów marketingowych zgodnych z Twoimi wyborami.
Cechy chronionych klasyfikacji na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego, takie jak wiek i płeć Nasi partnerzy; zaufani zewnętrzni dostawcy usług.
Informacje handlowe, takie jak informacje o transakcjach i historia zakupów Nasi partnerzy; zaufani zewnętrzni dostawcy usług.
Informacje o aktywności w Internecie lub sieci, takie jak historia przeglądania i interakcje z naszą witryną internetową i aplikacjami Nasi partnerzy; zaufani zewnętrzni dostawcy usług; strony trzecie, aby umożliwić im wysyłanie Ci komunikatów marketingowych zgodnych z Twoimi wyborami.
Dane geolokalizacyjne, takie jak lokalizacja urządzenia i przybliżona lokalizacja na podstawie adresu IP Nasi partnerzy; zaufani zewnętrzni dostawcy usług

 

Gromadzimy od Ciebie dane osobowe, na przykład kiedy tworzysz konto użytkownika, przesyłasz ankiety lub kontaktujesz się z nami telefonicznie, a także od naszych partnerów strategicznych, jak opisano szczegółowo powyżej w niniejszej Polityce prywatności, w części „Zbieranie danych osobowych.”

 Wykorzystywanie Danych osobowych

Używamy tych kategorii danych osobowych do celów prowadzenia naszej działalności, zarządzania nią i jej utrzymywania, dostarczania naszych produktów i usług oraz realizacji naszych celów biznesowych i zadań, jak opisano szczegółowo powyżej w niniejszej Polityce prywatności, w części „Wykorzystywanie danych osobowych.”

Nie sprzedajemy ani nie sprzedawaliśmy Danych osobowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z definicją „sprzedaży” zgodnie z CCPA. Nie sprzedajemy danych osobowych osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia.

Prawa i żądania CCPA

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz zażądać, abyśmy:
Ujawnij następujące informacje z 12 miesięcy poprzedzających Twoją prośbę:

 • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy o tobie oraz kategorie źródeł, z których zebraliśmy takie dane osobowe;
 • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat;
 • Biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia (jeśli dotyczy) danych osobowych użytkownika; i
 • Kategorie danych osobowych o Tobie, które w inny sposób udostępniliśmy lub ujawniliśmy, oraz kategorie stron trzecich, którym udostępniliśmy lub którym ujawniliśmy takie Dane osobowe (jeśli dotyczy).
 • Usunęli dane osobowe, które od Ciebie zgromadziliśmy

Aby złożyć wniosek o ujawnienie lub usunięcie opisane powyżej, skontaktuj się z nami pod numerem (800) 999-5099 lub DataPrivacy_Simpson@strongtie.com. Zweryfikujemy Twoją prośbę i odpowiemy na nią w sposób opisany powyżej w części „Twoje prawa i wybory dostępne dla Ciebie” oraz zgodnie z obowiązującym prawem, biorąc pod uwagę rodzaj i wrażliwość Danych Osobowych będących przedmiotem wniosku. Być może będziemy musieli zażądać od Ciebie dodatkowych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i dane kontaktowe, w celu zweryfikowania Twojej tożsamości i ochrony przed fałszywymi żądaniami. Jeśli utrzymujesz u nas konto chronione hasłem, możemy zweryfikować Twoją tożsamość za pomocą naszych istniejących praktyk uwierzytelniania Twojego konta i zażądać ponownego uwierzytelnienia przed ujawnieniem lub usunięciem Twoich danych osobowych. Jeśli złożysz wniosek o usunięcie, możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej prośby, zanim usuniemy Twoje dane osobowe.

 Masz prawo do wolności od bezprawnej dyskryminacji w związku z egzekwowaniem przysługujących ci praw wynikających z CCPA.

 Autoryzowani agenci

Jeśli chcesz złożyć wniosek jako autoryzowany agent w imieniu mieszkańca Kalifornii, możesz skorzystać z metod przesyłania wymienionych powyżej. W ramach naszego procesu weryfikacji możemy poprosić Cię o przedstawienie, w stosownych przypadkach, dowodu potwierdzającego Twój status autoryzowanego agenta, który może również obejmować:

 • Dowód Twojej rejestracji u Sekretarza Stanu Kalifornii w celu prowadzenia działalności gospodarczej w Kalifornii; i/lub
 • Pełnomocnictwo od rezydenta Kalifornii zgodnie z sekcjami 4121-4130 Kodeksu Spadkowego;

Jeśli składasz wniosek w imieniu mieszkańca Kalifornii i nie dostarczyłeś nam pełnomocnictwa od rezydenta zgodnie z sekcjami 4121-4130 Kodeksu spadkowego, możemy również zażądać od rezydenta:

 • Zweryfikowania tożsamości mieszkańca bezpośrednio z nami; lub
 • Bezpośredniego potwierdzenia u nas, że dany rezydent udzielił Ci zgody na złożenie wniosku.